Usługa aktualizacji systemu VoIP z utrzymaniem aktualności oraz wsparcie inżynierskie dla całego systemu telefonii stacjonarnej Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ - (oświadczenie)

Załącznik nr 3a do SIWZ - (projekt umowy dla zadania nr 1)

Załącznik nr 3b do SIWZ - (projekt umowy dla zadania nr 2)

Załącznik nr 2 do projektu umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 2 do projektu umowy dla zadania nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie nr 1

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - zadanie nr 2