Porządkowanie i przygotowanie dokumentacji archiwalnej znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Mrągowie do przekazania do Archiwum Państwowego lub brakowania Drukuj artykuł

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania (formularz ofertowy)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej