Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi Drukuj artykuł

 

Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaży e-znaków opłaty sądowej, w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Programu Wsparcia Obrotu Polska Bezgotówkowa

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 6 do SIWZ – „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania