Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi Drukuj artykuł

Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaży e-znaków opłaty sądowej, w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Programu Wsparcia Obrotu Polska Bezgotówkowa

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ– oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ– projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ– wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 6 do SIWZ– „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki rachunkowej