Świadczenie usługi pełnienia nadzoru konserwatorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7 Drukuj artykuł

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania: wzór umowy

Załącznik nr 3 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Załącznik nr 3 - PROJEKT BUD. BUDOWLANY I

Załącznik nr 3 - PROJEKT BUD. BUDOWLANY II

Załącznik nr 3 - PROJEKT WYK. BUDOWLANY I

Załącznik nr 3 - PROJEKT WYK. BUDOWLANY II

Załącznik nr 3 - STWiOR

Załącznik nr 4 do zapytania: pozwolenie WMWKZ

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania