Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących do Sądu Rejonowego w Kętrzynie Drukuj artykuł

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: formularz asortymentowo-cenowy;

Załącznik nr 2 do zapytania: formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania: projekt umowy;

Załącznik nr 4 do zapytania: wykaz dostaw (wzór)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej