Świadczenie usługi pełnienia nadzoru konserwatorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach Drukuj artykuł

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania: wzór umowy

Załącznik nr 3 do zapytania: DOKUEMNTY FORMALNO-PRAWNE

Załącznik nr 3 do zapytania: PROJEKT BUD. BUDOWALNY I

Załącznik nr 3 do zapytania: PROJEKT BUD. BUDOWALNY II

Załącznik nr 3 do zapytania: PROJEKT WYK. BUDOWALNY I

Załącznik nr 3 do zapytania: PROJEKT WYK. BUDOWALNY II

Załącznik nr 3 do zapytania: STWiOR

Załącznik nr 4 do zapytania: pozwolenie WMWKZ

 

Unieważnienie postępowania