Dostawa wody źródlanej oraz kubków, dzierżawa dystrybutorów na wodę Drukuj artykuł

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy

Załącznik nr 4 do zapytania - wykaz usług

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

 

Rozstrzygnięcie postępowania