Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych - powtórka Drukuj artykuł

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych
w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz w Sądzie Rejonowym w Piszu (powtórka)

Dokumentacja przetargowa

Zmiana terminu składania ofert 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana terminu składania ofert (2)

Pytania i odpowiedzi 

Zmiana SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty