Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim Drukuj artykuł

Dokumentacja przetargowa

Pytania i odpowiedzi  

 Zmiana SIWZ (plik PDF)

Zmiana załącznika nr 11 do SIWZ (plik WORD RTF)

Rozstrzygnięcie_postępowania.pdf