Wyrok w sprawie o napaść na dyrektora zakładu leśnego w Giżycku Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Giżycku w dniu 4 września 2018 r. uznał Adriana G. za winnego napaści na dyrektora
Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, ale odstąpił od wymierzenia mu kary. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Giżycku w dniu 28 sierpnia 2017 r. przesłał do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu Adrianowi G., działaczowi Fundacji Las Naturalny zaangażowanej w protesty na terenie Puszczy Białowieskiej. Adrian G. został oskarżony o to, że w dniu 14 lipca 2017 r. podczas wizyty w siedzibie Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku uderzył pięścią w twarz Jerzego R., dyrektora tej placówki w trakcie pełnienia przez niego obowiązków służbowych, czym spowodował u pokrzywdzonego powierzchowne stłuczenie okolicy lewego oczodołu (tj. o czyn z art. 222§1 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk).

Proces w tej sprawie toczył się przed Sądem Rejonowym w Giżycku. Sąd dopuścił m.in. dowód z opinii biegłych psychiatrów i psychologa, którzy orzekli, że poczytalność Adriana G. w chwili popełnienia czynu była w znacznym stopniu ograniczona. W rezultacie w trakcie rozprawy w dniu 24 kwietnia 2018 r. prokurator po odczytaniu aktu oskarżenia wniósł o uzupełnienie opisu poprzez przyjęcie, że Adrian G. dopuścił się zarzucanego czynu mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu oraz pokierowania swoim postępowaniem (tj. o uzupełnienie kwalifikacji prawnej poprzez dodanie art. 31§2 kk).

Adrian G. przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i przeprosił Jerzego R. za swoje zachowanie.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku uznał Adriana G. za winnego
popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, ustalając, że dopuścił się go mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz zdolność do pokierowania swoim postępowaniem i na tej podstawie (tj. art. 31§2 kk w zw. z art. 60§1 i 7 kk) odstąpił od wymierzenia mu kary.

Tym samym wyrokiem Sąd orzekł od Adriana G. na rzecz pokrzywdzonego Jerzego R. zadośćuczynienie w kwocie 1,5 tys. zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego również środek zabezpieczający w postaci terapii.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 4 września 2018 r.