Jest nowy termin w sprawie medialnej przydzielonej po sędzim Pawle Juszczyszynie Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie odwoławczej, w której orzeczono m.in. o grzywnie wobec Szefowej Kancelarii Sejmu.

Informuję, że sprawa o sygn. akt IX Ca 1302/19, z uwagi na uchwałę Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 10 lutego 2020 r. o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania spraw przydzielonych mu do orzekania w okresie delegowania w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie, została przydzielona nowemu sędziemu referentowi – Sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszce Żegarskiej.

Sędzia referent w powyższej sprawie wydała zarządzenie, którym wyznaczyła termin rozprawy apelacyjnej na dzień 22 maja 2020 r., na godz. 12 (w sali 36). Nadmienię, że to najbliższy możliwy do wyznaczenia termin rozprawy, który wynika ze znacznego obciążenia sędzi Agnieszki Żegarskiej innymi sprawami do rozpoznania.

Jednocześnie informuję, że wszelkie dalsze decyzje procesowe w tej sprawie będą podejmowane przez nowego sędziego referenta na bieżąco na posiedzeniu lub rozprawie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 18 lutego 2020 r.