Wnioski niepełnosprawnej pary o zgodę na zawarcie małżeństwa oddalone Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Biskupcu postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. oddalił wnioski Jolanty S. i Piotra M. o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

W dniu 30 października 2018 r. niepełnosprawnie intelektualna para z Biskupca – Jolanta S. i Piotr M. – złożyła do miejscowego Sądu wnioski o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

Sąd Rejonowy w Biskupcu przeprowadził w powyższej sprawie bardzo szerokie postępowanie w postaci przesłuchania licznych świadków, wysłuchania stron, zlecenia wywiadów środowiskowych oraz dwóch opinii psychiatryczno-psychologicznych. Do niniejszego postępowania zostały dołączone również akta sprawy karnej dotyczącej Piotra M.

Sąd Rejonowy w Biskupcu w dniu 19 lutego 2020 r. zakończył postępowanie w tej sprawie, wydając postanowienie, którym oddalił wnioski Jolanty S. i Piotra M. o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

W ocenie Sądu sporządzone w tej sprawie opinie psychiatryczno-psychologiczne jednoznacznie wskazują, że są wątpliwości, co do zdolności spełniania przez wnioskodawców funkcji małżeńskich i rodzicielskich. U obojga wnioskodawców biegli stwierdzili upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim. Obniżona sprawność umysłowa oraz zaburzenia ruchowe Jolanty S. powodują, że potrzebuje ona pomocy i wsparcia w swoim funkcjonowaniu. Narzeczony jest dla niej wsparciem w miarę własnych możliwości, ale także posiada ograniczenia związane z chorobą somatyczną i niepełnosprawnością intelektualną. Zatem brak pewności, czy wsparcie partnera byłoby wystarczające i dałoby gwarancję bezpieczeństwa dla przyszłego potomstwa.

Sąd nie tylko w tym upatruje zagrożenie dla trwałości małżeństwa i bezpieczeństwa przyszłego potomstwa wnioskodawców. Na rozstrzygnięcie sprawy wpływ miały także nowe okoliczności w postaci zeznań złożonych podczas rozprawy w dniu 10 stycznia 2020 r. przez pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu. Z zeznań tych świadków wynika m.in., że Piotr M. ma pretensje do narzeczonej, że jest obciążany pracami domowymi w zbyt dużym stopniu, ma zbyt wiele obowiązków w tym związku i czuje się zmęczony. W ocenie Sądu zeznania tych świadków są spójne i nie wynikają z chęci postawienia stron w złym świetle.

​Ponadto, w powyższej sprawie nie można tracić z pola widzenia okoliczności o charakterze obyczajowym, będącej w przeszłości przedmiotem postępowania karnego, przy czym w sprawie tej doszło do zatarcia skazania wobec wnioskodawcy.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 lutego 2020 r.