Sąd kontynuuje proces byłego strażaka z Kętrzyna Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Kętrzynie w dniu 5 czerwca 2020 r. kontynuował proces Marcina L. oskarżonego m.in. o nieumyślne spowodowanie śmierci strażaka. Rozprawa w dniu dzisiejszym została odroczona.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. kontynuował proces Marcina L. oskarżonego w związku ze śmiertelnym wypadkiem młodego strażaka podczas ćwiczeń na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Sąd Rejonowy w tym dniu przesłuchał za pośrednictwem wideokonferencji biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa, którzy sporządzili sądową opinię psychiatryczno-psychologiczną dotyczącą oskarżonego. Obrońca Marcina L. w trakcie rozprawy złożył wniosek o dopuszczenie opinii uzupełniającej przez biegłych, po zapoznaniu się biegłych z aktualną dokumentacją lekarską oskarżonego. Z tego też powodu Sąd odroczył rozprawę do dnia 4 września 2020 r. na godz. 10 (sala 24).

Przypomnę, że Marcin L. został oskarżony o popełnienie trzech przestępstw — niedopełnienia obowiązków służbowych w połączeniu z niedopełnieniem obowiązków z zakresu bhp i nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka, podżegania do składania fałszywych zeznań oraz składania fałszywych zeznań.

Wszystkie wymienione wyżej czyny mają związek ze zdarzeniem, do którego doszło w dniu 14 czerwca 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. W tym dniu na terenie komendy odbywało się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej i ratownictwa wysokościowego, dotyczącego zasad użycia i praktycznego przygotowania skokochronu do pracy. Szkolenie, w którym uczestniczyło sześciu strażaków, prowadził młodszy kapitan Marcin L. Według ustaleń prokuratora Marcin L. w trakcie tych zajęć miał dopuścić do tego, aby podlegli mu strażacy oddawali skoki na napełniony powietrzem skokochron, choć przepisy bezpieczeństwa i higieny służby strażaków wyraźnie tego zakazują. W rezultacie jeden z funkcjonariuszy po oddaniu skoku z dachu garażu na skokochron doznał rozległych obrażeń głowy, które skutkowały jego śmiercią w dniu 14 lipca 2018 r.

Zgodnie z ustaleniami prokuratora Marcin L. bezpośrednio po wypadku miał także nakłonić pięciu podległych mu strażaków biorących udział w szkoleniu do ustalenia wspólnej wersji, która by potwierdzała, że skoki z wysokości na skokochron nie były wówczas oddawane. W wyniku takiego działania Marcina L. pięciu strażaków podczas przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie zdaniem śledczych złożyło fałszywe zeznania.

W ocenie prokuratora sam Marcin L. miał również złożyć fałszywe zeznania przed funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej i z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną.

Proces Marcina L. rozpoczął się w dniu 2 października 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Jednocześnie informuję, że toczący się przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie proces przeciwko pięciu strażakom (Andrzejowi P., Tomaszowi O., Piotrowi S., Robertowi Z. i Marcinowi Ż.) podejrzanym o złożenie fałszywych zeznań w związku z wyżej wspomnianym śmiertelnym wypadkiem podczas ćwiczeń na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie będzie kontynuowany w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 12 (sala 126).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 czerwca 2020 r.