Sąd umorzył postępowanie z udziałem Prezydenta Olsztyna Drukuj artykuł

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniu 4 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie w sprawie z oskarżenia prywatnego R. K. (byłego Prezesa OKS Stomil Olsztyn) przeciwko Piotrowi G. oskarżonemu o publiczne znieważenie R. K. na antenie jednej z lokalnych stacji radiowych.

Oskarżyciel prywatny R. K. złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie prywatny akt oskarżenia przeciwko Prezydentowi Olsztyna, w którym zarzucił Piotrowi G., że w dniu 17 lutego 2019 r., na antenie Radia Olsztyn, w trakcie jednej z audycji miał pomówić R. K., jako byłego Prezesa OKS Stomil Olsztyn, o działania mogące poniżyć  R. K. w opinii publicznej lub narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (art.212 § 2 kk).

Posiedzenie w tej sprawie odbyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniu 4 sierpnia 2020 r. W sprawach o pomówienie i znieważenie wyłączona jest jawność postępowania z mocy prawa (art.359 pkt 2 kpk) i dlatego posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2020 r. (sygn.. akt II K 1602/19) umorzył postępowanie karne w tej sprawie i obciążył kosztami procesu oskarżyciela prywatnego.

Z uwagi na to, że w tej sprawie jest wyłączona jawność mogę jedynie przekazać, że Sąd uznał, że już wstępna analiza prywatnego aktu oskarżenia wskazuje, że w tej sprawie  zachodzi oczywisty brak faktycznych podstaw do oskarżenia Piotra G. o czyn z art.212 § 2 kk. Sąd zwrócił uwagę, że Piotr G., w czasie wspomnianej audycji radiowej nie użył takich słów, jakie opisuje w zarzucie oskarżyciel prywatny. Nadto zdarzenia, o jakich mówił Piotr G. w trakcie audycji, były już powszechnie znane i kilka lat wcześniej publikowane w innych doniesieniach prasowych. Ponadto Sąd wskazał, że strony postępowania są osobami publicznymi i publiczna ocena oraz krytyka ich zachowań związanych z wykonywanymi funkcjami jest nierozerwalnie związana z pełnieniem takich funkcji. W tym wypadku taka krytyka nie przekroczyła granic prawa.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie nie jest prawomocne i strony mogą się od niego odwołać.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2020 r.