Do sądu wpłynęła sprawa małoletniej uczestniczki demonstracji w Olsztynie Drukuj artykuł


W dniu 30 października 2020 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie została skierowana sprawa 14-letniej dziewczyny uczestniczącej w jednym z protestów w Olsztynie. Sąd rodzinny oceni teraz, czy 14-latka jest zagrożona demoralizacją, jak twierdzi policja.

W dniu 30 października 2020 r. Komenda Miejska Policji w Olsztynie skierowała do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dokumentację dotyczącą 14-letniej mieszkanki Olsztyna, która zdaniem policji jest zagrożona demoralizacją.

W przesłanych do Sądu materiałach znajduje się m. in. sporządzona przez policjanta notatka urzędowa dotycząca interwencji podczas jednego z protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych, który odbył się w dniu 26 października 2020 r. na terenie Olsztyna. Według policji było to nielegalne zgromadzenie.

Zdaniem policji, której funkcjonariusze patrolowali miejsce tego protestu, nastolatka, idąc na czele dużej grupy ludzi i niosąc transparent, miała wykrzykiwać wulgarne hasła oraz wprowadzić protestujących na jezdnię na placu Ofiar Katynia. Oprócz tego nieletnia miała także nie stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z policyjnych materiałów wynika, że po wylegitymowaniu funkcjonariusze poinformowali ją o konsekwencjach prawnych jej zachowania, a następnie przekazali pod opiekę babci.

Sprawa 14-letniej mieszkanki Olsztyna została w Sądzie zarejestrowana pod sygn. akt Nkd 395/20. Sąd w pierwszej kolejności ustalił, że 14-latka nie była wcześniej notowana w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie jako nieletni sprawca czynów karalnych.

W dniu 3 listopada 2020 r. sprawa losowo została przydzielona Sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie do rozpoznania. W związku z tym akta sprawy jeszcze dzisiaj zostaną przedstawione sędziemu.

Jednocześnie, nie uprzedzając rozstrzygnięcia, informuję, że w pierwszej kolejności Sąd może odmówić wszczęcia postępowania wobec osoby małoletniej, jeśli stwierdzi brak jakichkolwiek okoliczności świadczących o zagrożeniu jej demoralizacją. Po drugie, Sąd może również wszcząć postępowanie, aby wyjaśnić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego i czy zachodzi potrzeba zastosowania odpowiednich środków. Po przeprowadzeniu takiego postępowania może zapaść decyzja o jego umorzeniu, jeśli Sąd ustali, że osoba małoletnia nie wykazuje przejawów demoralizacji lub nie popełniła czynu zabronionego. W innym wypadku Sąd może zastosować wobec takiej osoby środki o oddziaływaniu wychowawczym.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 3 listopada 2020 r.