Zmiany w funkcjonowaniu sądu w związku z epidemią koronawirusa Drukuj artykuł


W dniu 6 listopada 2020 r. weszły w życie nowe zasady w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego w Olsztynie. W związku z pogarszającą się w kraju sytuacją epidemiczną zapadła decyzja m. in. o wstrzymaniu udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach.

Nowe zasady funkcjonowania Sądu Okręgowego w Olsztynie zostały określone w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2020 r. i jeszcze w tym samym dniu weszły w życie. Zgodnie z tym zarządzeniem udział publiczności, w tym mediów w rozprawach i posiedzeniach został wstrzymany do odwołania.

Wstrzymane zostało również funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego oraz komórki Obrotu Zagranicznego w zakresie bezpośredniej, osobistej obsługi petentów. Wymienione wyżej biura działają teraz wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z interesantami Sądu. W tym samym zarządzeniu zostało wydane także zalecenie, aby interesanci kierowali wszelkie pisma, wnioski i skargi drogą pisemną za pośrednictwem poczty bądź poprzez złożenie pisma do urny ustawionej w przedsionku wejścia do budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oznaczonej napisem „Biuro Podawcze”.

Jednocześnie informuję, że Sąd Okręgowy w Olsztynie nie zdecydował się na wprowadzenie rekomendowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości trybu pracy dwuzmianowej. Kierownictwo tutejszego Sądu na obecną chwilę nie widzi potrzeby uruchomienia takiego systemu pracy, a ponadto nie pozwala na to aktualna sytuacja kadrowa.

Podkreślę jednak, że cały czas bacznie obserwujemy rozwój epidemii i będziemy starali się na bieżąco elastycznie reagować.

Nadmienię, że Sąd Okręgowy w Olsztynie w zasadzie już na samym początku epidemii koronawirusa, czyli w okresie wiosennym, wprowadził szereg nowych, dosyć rygorystycznych procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników sądu oraz osób z zewnątrz. Te procedury stosujemy nieprzerwanie, a polegają one m. in. na tym, że zarówno pracownikom, jak i osobom odwiedzającym Sąd Okręgowy pracownik ochrony już przed wejściem do budynku mierzy temperaturę ciała, przy czym do budynku nie są wpuszczone osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 38oC i powyżej. Już od wiosny w Sądzie Okręgowym istnieje także obowiązek zasłaniania ust i nosa. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie sądu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych i nie mają objawów zakażenia. Ponadto, przed wejściem do budynku, jak również w toaletach i na salach rozpraw umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Wchodząc do budynku sądu, a także na salę rozpraw każdorazowo należy dokonać dezynfekcji rąk.

W uzupełnieniu komunikatu dodam, że na wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy w okręgu olsztyńskim zdecydował się dotychczas tylko Sąd Rejonowy w Olsztynie. Pozostałe sądy rejonowe pracują na dotychczasowych zasadach. Informacje o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu sądów okręgu olsztyńskiego są umieszczane na bieżąco na stronach internetowych tych sądów. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z poszczególnymi wydziałami, oddziałami i biurami sądów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 9 listopada 2020 r.