Zapadł wyrok w sprawie pochówku prochów znanego producenta filmowego Drukuj artykuł


W dniu 24 marca 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Giżycku zapadł wyrok w sprawie przeciwko Mirosławowi S. obwinionemu o dokonanie nielegalnego pochówku spopielonych szczątków producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka. Sąd uznał winę obwinionego, ale odstąpił od wymierzenia mu kary.

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku w lutym 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Giżycku wniosek o ukaranie Mirosława S. – brata matki zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka, któremu zarzucono, że w dniu 30 sierpnia 2019 r., w miejscowości Fuleda, gm. Giżycko na terenie jednej z działek należących do rodziny zmarłego zobowiązał się i dokonał pochówku spopielonych szczątków Piotra Woźniaka-Staraka w murowanym grobie w miejscu, które w myśl obowiązujących przepisów nie jest cmentarzem, tj. dokonania wykroczenia z art.18 ust. 1 w zw. z art.12 ust. 3 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2020 r. obwiniony Mirosław S. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu wykroczenia i złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe i m.in. przesłuchał w charakterze świadka inspektora nadzoru budowlanego oraz biegłego z zakresu budownictwa, który sporządzał opinię w tej sprawie.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 24 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Giżycku uznał Mirosława S. za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia obwinionemu kary.

Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zwłoki, czy spopielone szczątki ludzkie mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach (art.12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach, a zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy.

Sąd ustalił, że miejsce pochowania szczątków zmarłego członka rodziny nie jest cmentarzem, a obiekt wybudowany na Fuledzie nie jest katakumbą, dlatego nie wolno było złożyć tam szczątków ludzkich. Mamy zatem do czynienia z naruszeniem przepisów ustawy i popełnieniem wykroczenia z art. 18 ust.1 cytowanej ustawy. Z uwagi jednak na fakt, że wybudowany obiekt nie narusza innych przepisów, jak również jest on neutralny dla środowiska, Sąd odstąpił od wymierzenia obwinionemu kary, a obciążył go jedynie kosztami sądowymi.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 24 marca 2021 r.