Proces burmistrza Biskupca i prezesa wodociągów rozpocznie się w październiku Drukuj artykuł


Na 27 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył pierwszy termin rozprawy w sprawie przeciwko Burmistrzowi Biskupca Kamilowi K. oraz Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Markowi Ś.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 28 kwietnia 2021 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Burmistrzowi Biskupca Kamilowi K. i Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Markowi Ś., oskarżonym o wyrządzenie  spółce wodociągowej z Biskupca szkody w wielkich rozmiarach (tj. o czyn z art.  296§ 2 i 3 kk).

Przestępstwo zarzucane obu oskarżonym – według ustaleń prokuratora – miało polegać na tym, że jako osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu nie dopełnili oni ciążących na nich obowiązków przy  przygotowywaniu inwestycji, a następnie zawarciu w dniu 4 kwietnia 2017 r. umowy sprzedaży inwestorowi nieruchomości gruntowych. W ocenie oskarżyciela Kamil K. i Marek Ś. pomimo obowiązywania od 2016 r. nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec, podnoszącego wartość objętego nim terenu, nie dokonali ponownego oszacowania wartości części działek wniesionych do spółki wodociągowej aportem przez Gminę Biskupiec, jak również w cenie  sprzedaży inwestorowi tych nieruchomości nie uwzględnili części podatku VAT oraz szeregu innych kosztów. W rezultacie oskarżeni swoim działaniem mieli wyrządzić spółce PWiK w Biskupcu szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie 7 988 404,13 zł.

Obaj oskarżeni w toku śledztwa nie przyznali się do zarzucanego im czynu i odmówili składania wyjaśnień.

W dniu 23 lipca 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie w przedmiocie zaplanowania i organizacji rozprawy głównej dotyczące powyższej sprawy. W trakcie tego posiedzenia Sąd wyznaczył pierwszy termin rozprawy na dzień 27 października 2021 r. na godz. 9.15 (sala 117), a także 10 kolejnych terminów na: 23 i 24 listopada 2021 r. oraz 1, 2, 8, 9, 15, 16, 20, 21 grudnia 2021 r. na godz. 9.15 (sala 117).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 30 lipca 2021 r.