Kara 25 lat pozbawienia wolności dla zabójcy Andrzeja R. pseudonim "Orzełek" utrzymana w mocy Drukuj artykuł

 

W dniu 26 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznawał apelacje wniesione od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5  marca 2014 r. w sprawie Jurija B. vel. F-K. (sygn. akt II K 141/13), który został skazany na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności m.in. za zabójstwo Andrzeja R. pseudonim "Orzełek". Apelacje wnieśli obrońcy oskarżonego.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie uznając że oba czyny, o jakie został oskarżony Jurij B., stanowią w istocie jeden czyn i jedno przestępstwo. Uznano oskarżonego  za winnego tego, że w nocy z 21 na 22 sierpnia 1999 r. w Olsztynie,  działając w zamiarze pozbawienia życia Andrzeja R. „Orzełka” podłożył  w koszu na śmieci pod budynkiem (...) urządzenie wybuchowe złożone z 1,5 kilograma trotylu oraz 75 sztuk metalowych nakrętek, sprowadzając  w ten sposób bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji materiałów  wybuchowych, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób, a następnie  oddał w kierunku Andrzeja R. pięć strzałów z pistoletu maszynowego  „Zastawa” model M 84 Skorpion Kalibru 7,65 mm powodując obrażenia  postrzałowe (...) skutkujące jego zgonem. Za ten czyn wymierzono oskarżonemu karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny jednocześnie uchylił orzeczenie z punktu IV wyroku Sądu Okręgowego o ograniczeniu skorzystania przez oskarżonego z warunkowego zwolnienia. W pozostałej części wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy.
Sąd Okręgowy w Olsztynie sprawą Jurija B. zajmował się dwukrotnie.  Przy pierwszym rozpoznaniu (sygn. akt II K 196/02) oskarżony został uniewinniony. Na skutek apelacji prokuratora wyrok ten został uchylony, a sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. W tym czasie Jurij B. opuścił terytorium Polski i nie można było ustalić miejsca jego pobytu. W 2013 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany na terytorium Litwy i przekazany do dyspozycji Sądu Okręgowego w Olsztynie. Kwalifikacja prawna czynu przyjęta przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku to art.148 § 1 kk w zb. z art.164 § 1 kk w zw. z art.4 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 29 września 2014 r.