Przesiedleniec wpisany do ksiąg wieczystych Drukuj artykuł

 

29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Jana Jozefa B. przeciwko Gminie Olsztyn o uzgodnienie treści księgi wieczystej (sygn. akt X C 415/07). W punkcie pierwszym sąd nakazał, aby w dziale II księgi wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dla nieruchomości położonej w Olsztynie w miejsce dotychczasowego właściciela: Gminy Olsztyn, wpisać prawo własności tejże nieruchomości na rzecz Jana Józefa B. W drugim punkcie sąd orzekł, że całość kosztów procesu ponosi Gmina Olsztyn. Wyrok nie jest prawomocny.
Powyższa sprawa, dotycząca osoby, która z rodziną wyjechała do Niemiec w roku 1978 i działek nad jeziorem (...) w Olsztynie, w ciągu siedmiu lat była przedmiotem szeregu postępowań cywilnych i administracyjnych, m.in. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie (sygn. akt I C 339/09).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 1 października 2014 r.