71 osób na ławie oskarżonych Drukuj artykuł

 

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt II K 172/14) wpłynął akt oskarżenia przeciwko 71 osobom. Jest to, jak dotąd, jedna z największych spraw, jeśli chodzi o liczbę osób oskarżonych, którą będzie się zajmował Sąd Okręgowy w Olsztynie, biorąc pod uwagę ostatnie dziesięciolecie. Liczba zarzutów stawianych oskarżonym wynosi łącznie ponad 120.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie części z oskarżonych postawił zarzuty uczestnictwa w latach 2009-2011 w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonać szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu towarów oraz wyłudzeniu od Skarbu Państwa zwrotu nienależnego podatku VAT. Większość zarzutów dotyczy rejestrowania działalności gospodarczej w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach i wielu innych miejscowościach naszego kraju oraz wystawiania nierzetelnych faktur za fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych. Według prokuratora, takie działania doprowadziły pokrzywdzonych w sprawie do strat w kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Kwalifikacja prawna czynów objętych aktem oskarżenia dotyczy art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 18 § 3 kk w związku z art. 270 § 1 kk i inne.
Prokurator wraz z aktem oskarżenia złożył wniosek o wydanie wobec oskarżonych wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie art. 335 kpk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 7 października 2014 r.