Karol J. i Grzegorz M. „Predator” oraz członkowie ich grupy skazani za przestępstwa podatkowe Drukuj artykuł

 

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł 30 sierpnia 2016 r. wyrok w sprawie Grzegorza M. ps. „Predator” i grupy przestępczej oskarżonych o oszustwa podatkowe związane z importem paliwa z Łotwy sygn. akt IIK 128/15.

Uznany za winnego wszystkich dziesięciu stawianych mu zarzutów Grzegorz M. (ur. 1974 r.) został skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i karę łączą grzywny w wysokości 600 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na 500 złotych. Sąd przyjął, że Grzegorz M. kierował grupą po zatrzymaniu „założyciela” grupy Karola J.

Zarzutami objęty był okres działania grupy od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. W tym czasie w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z udziałem innych osób, w tym narodowości łotewskiej, grupa dopuściła się licznych przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT.  W rezultacie wprowadziło to w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i doprowadziło do  uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę wielu milionów złotych.

Obok Grzegorza M. w tej sprawie na kary łączne 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 500 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na 200 złotych skazany został Konrad J., a na kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 400 stawek dziennych po 100 złotych Jarosław Tadeusz Cz.

Na karę  łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności skazany został uznany m.in. za winnego założenia i kierowania grupą  Karol J. (ur. 1971). W jego przypadku przy wymiarze kary Sad miał na względzie, że w znaczący sposób przyczynił się do ujawnienia okoliczności dokonanych przestępstw i osób uczestniczących w tym procederze. W innej sprawie dotyczącej również wyłudzeń VAT na kwotę wielu milionów złotych zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 (sygn. akt IIK 238/14) Karol J. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna od tego czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i jest poszukiwany listem gończym.

Z 15 oskarżonych w tej sprawie sąd uznał winę 13-tu osób w tym także „słupów” osób podstawionych do pełnienia funkcji w różnych spółkach, za pomocą których grupa prowadziła  przestępczą działalność. 

Jeden z oskarżonych, Bogdan P. został uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Sprawa oskarżonego w tym procesie Mariusza Stanisława Ł. (ur.1956), prawnika z Poznania została wyłączona do odrębnego postępowania.

Wobec  skazanych oskarżonych sąd orzekł przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, a także na podstawie art.46 par. 1 kk orzekł na rzecz Skarbu Państwa obowiązek naprawienia w części szkody przez: oskarżonych Grzegorza M., Jarosława Cz., Konrada J. solidarnie w kwocie 39.055.424 złotych przy czym solidarnie z oskarżonym Dominikiem J. do kwoty 19.250.918 złotych, solidarnie Rafałem D. do kwoty  8.437.581 złotych , solidarnie z Dawidem Grabowskim do kwoty 7.765.213 złotych i solidarnie z oskarżonymi Karolem J., Darią J., Witoldem Józefem K., Maksymilianem K., Jerzym G., Radosławem P. do kwoty 3.601.712 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 31 sierpnia 2016 r.