Oświadczenie w sprawie publikacji „Faktu” Drukuj artykuł

 

W wydaniu ogólnopolskiego dziennika Fakt z dnia 27 października 2017 r. na str. 1 został opublikowany artykuł pt. „Zabrali mi dziecko, bo jestem biedna!” (temat kontynuowany w wydaniu Faktu z dnia 8 listopada 2017 r.). Jednocześnie na portalu FAKT24.PL ukazał się artykuł o tej samej sprawie pt. „Sąd zabrał matce córkę, bo jest… biedna”. Oświadczamy, że oba artykuły są nierzetelne i naruszają zasadę obiektywizmu dziennikarskiego.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach, do którego autor wyżej wymienionych artykułów nawet nie zwrócił się z zapytaniem, czy prośbą o komentarz w sprawie, został przedstawiony w tych publikacjach w sposób krzywdzący, jako instytucja bez serca, która zabrała samotnej matce dziecko tylko dlatego, że jest biedna, co jest absolutną nieprawdą.
Sąd Rejonowy w Bartoszycach postanowieniem z 11 września 2017r. uchylił nadzór kuratora i umieścił małoletnią Paulinę Cz. w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Orzeczenie nie jest prawomocne, matka dziewczynki reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego w dniu 25 października 2017r. wniosła do Sądu Rejonowego w Bartoszycach apelację, która będzie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Z uwagi na informacje niejawne związane z charakterem sprawy rodzinnej  można jedynie wskazać, iż Sąd I instancji podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia, że stwierdzone uchybienia w zakresie realizacji przez matkę obowiązków rodzicielskich uzasadniały konieczność zmiany środowiska.

Wcześniej, pomimo ingerencji Sądu i nadzoru kuratora sądowego, jak również działań podjętych przez szkołę, do której uczęszczała małoletnia, a także pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sytuacja wychowawcza małoletniej nie uległa poprawie, a nawet nastąpiło jej pogorszenie i nie dotyczyło to wcale - co należy szczególnie podkreślić - warunków materialnych rodziny, a innych kwestii związanych z zaniedbywaniem władzy rodzicielskiej przez matkę.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.